سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی روان شناسی
منوی اصلی

نمونه سوالات

ردیفعنوان نمونه سؤال ( جهت مشاهده نمونه سؤال ، روی عنوان نمونه سؤال کلیک نمائید )گــروه مربوطه
1نمونه سوالات مفهومی از فصل چهارم کتاب طراحی خانم مژ ده گودرزی منش از دبیرستان فرهنگ اراک گروه بندی نشده
2نمونه سوالات استاندارد آقای امیدی از شهرستان سربند دبیرستان شهید مصطفی خمینیگروه بندی نشده
3نمونه سوالات خرداد 91-90 از سرکار خانم اکرم مظلومی ناحیه یک شهرستان اراکگروه بندی نشده
4نمونه سوالات دی ماه و خرداد ماه 1391-92 دبیرستان خدیجه کبری(خانم بهاری)صفحه دوم سوالات دی ماه 91سوالات تشریحی 1
5نمونه سوالات امتحانی خرداد ماه دبیرستان خدیجه کبری (خانم بهاری)سوالات تشریحی
6نمونه سوالات دی ماه و خرداد ماه 1391-92 دبیرستان خدیجه کبری(خانم رود بارانی و خانم داودی مطلق)صفحه اول سوالات دی ماهگروه بندی نشده
7نمونه سوالات دي ماه مدرسه ريحانه النبي اراكگروه بندی نشده
8سوال دانش آموزیگروه بندی نشده
9http://ravan.tama.ir/site/nemoonesoalat/soal/2800گروه بندی نشده
10طراحی سوالات فراشناختیگروه بندی نشده
11سوال ترم اولگروه بندی نشده
12http://ravan.tama.ir/site/nemoonesoalat/soal/223گروه بندی نشده
13سوالات تشریحی ترم اولسوالات تشریحی
14سوالات تشریحی وتستی ترم دومسوالات تشریحی
15نمونه سوالات آغازینسوالات تشریحی
16سوالات ترم دومگروه بندی نشده